Assistència sociosanitària

Atenció centrada en la persona

29/02/2016

La intervenció psicològica, sempre present a la residència  El Recer de Castellefels com un dels serveis socisanitàris centrals, presta atenció a la coherència funcional, emocions i dignitat de l'individu. En això radica l'atenció centrada  en la pròpia persona. Aquella en la que es té en compte la història de vida, els gustos, els desitjos, les característiques personals i les causes que originen la situació de dependència.

Això supoa una avaluació  i intervenció geriàtrica més integral, el que ha donat lloc a un programa d'estimulació basat en "mindfulness" (bienestar), que es troba complementat amb un entrenament adaptat a tasques d'activitat sensorial i a les activitats de la vida diària (quines sigles són AVDBs). D'aquesta forma, es posa en marxa una intervenció conjunta entre els professionals del centre, creant-se un focus d'atenció de major intensitat sobre les competències, actituts i satisfaccions del resident assistit.

En aquesta concepció d'Atenció Conjunta es destaquen dos components principals:

  • Seguiment de l'assistència contínua (observació i control)
  • Contacte conjunt amb l'experiència de la intervenció (entre professionals i en equip)

Un jardí de més de 1200 metres quadrats en una de les millors zones residencials de Castelldefels     Múltiples i àmplies terrasses a 200 metres de la platja de Castelldefels

Es posa l'ènfasi en continuar potenciant i estimulant les capacitats de la persona en les activitats diàries, apostant per aquelles més significatives que pugui seguir executant el resident. Exemples significatius són  la cura de la higiène, l'hàbit en el vestir-se, la capacitat per autoalimentar-se en els menjars o la pràctica de les manualitats, per posar uns exemples.

Un punt important en aquesta intervenció psicogeriàtrica és el maneig d'una comunicació eficient mitjançant l'escolta activa, empatia, comprensió, llenguatge verbal i gestual adaptat a les necessitats específiques de cada persona.

L'organització de les activitats de la vida diària (AVD) a través de l'atenció conjunta permet incrementar la satisfacció personal en els cuidadors, a la vegada que es dota d'un significat terapèutic a la vida cotidiana dels residents. Així, l'exercici de les rutines adquireix un sentit proactiu que potencia la preservació del major grau possible d'autonomia individual dels nostres grans.

Aprovechamos la ocasión para recordar que las actividades descritas en esta sección de Actualidad están registradas en los álbumes de fotos de nuestro muro de Facebook (no hace falta estar suscrito para visionar las imágenes y leer los textos), ¡no se lo pierdan! También dedicamos a los familiares de los residentes un boletín de carácter bimensual que recoge las actividades que El Recer organiza para (y con) sus allegados. Pueden solicitar el envío de dicho boletín remitiendo su dirección de correo electrónico y nombre completo a info@elrecer.com.

Serveis

Serveis sociosanitaris i generals

Serveis

29/8/2016 0:00:00

La residència geriàtrica El Recer disposa d’atenció mèdica 24 hores i compte amb els recursos necessaris i amb un equip interdisciplinar qualificat per oferir una atenció integral i de qualitat. Infermeria, fisioteràpia, suport social, treballador social, gestió documentació, culte religiós, acompanyaments visites mèdiques, analítiques, cuina pròpia, perruqueria, podologia, excursions, sortides, activitats, festes, convalescències, estades temporals, rehabilitació, higiène personal, post-operatoris, diferents graus de dependència, centre dia, centre col.laborador Generalitat

Serveis sociosanitaris i generals
La residència geriàtrica El Recer disposa d’atenció mèdica 24 hores i compte amb els recursos necessaris i amb un equip interdisciplinar qualificat per oferir una atenció integral i de qualitat. Infermeria, fisioteràpia, suport social, treballador social, gestió documentació, culte religiós, acompanyaments visites mèdiques, analítiques, cuina pròpia, perruqueria, podologia, excursions, sortides, activitats, festes, convalescències, estades temporals, rehabilitació, higiène personal, post-operatoris, diferents graus de dependència, centre dia, centre col.laborador Generalitat
Serveis sociosanitaris i generals

Centre de dia residència El Recer

Serveis

30/8/2016 0:00:00

El centre de dia de la residència El Recer ofereix un programa d’atenció diürna especialitzat en ajudar a la persona en la realització d’activitats bàsiques de la vida diària. Dietes, excursions, gent gran, ancians, jardí, 1200 metres quadrats, proximitat platja, dependent, metge, infermeria, fisioteràpia, activitats, rehabilitació, temporals, cuina, pròpia, alzheimer, demència, acompanyaments visites, mèdiques, anàlisi, ambulatori, especialistes, perruqueria, podologia, psicòleg, natura, assolellat

Centre de dia residència El Recer
El centre de dia de la residència El Recer ofereix un programa d’atenció diürna especialitzat en ajudar a la persona en la realització d’activitats bàsiques de la vida diària. Dietes, excursions, gent gran, ancians, jardí, 1200 metres quadrats, proximitat platja, dependent, metge, infermeria, fisioteràpia, activitats, rehabilitació, temporals, cuina, pròpia, alzheimer, demència, acompanyaments visites, mèdiques, anàlisi, ambulatori, especialistes, perruqueria, podologia, psicòleg, natura, assolellat
Centre de dia residència El Recer

Instal·lacions exteriors i interiors

Serveis

31/8/2016 0:00:00

Instal·lacions exteriors i interiors

Instal·lacions exteriors i interiors
Instal·lacions exteriors i interiors
Instal·lacions exteriors i interiors