Assistència sociosanitària

Gestió documental de la treballadora social

12/12/2014

Degut a la complexitat de les lleis i normatives d’ajuda a la dependència, a la residència geriàtrica El Recer som conscients de que no es proporciona una informació pública suficientment clara i accesible que detalli als familiars dels residents els drets i ajudes econòmiques que poden rebre el seu familiar a l’ocupar una plaça al nostre Centre. Per aquesta raó, contem amb una professional dedicada a solucionar problemes i aclarir dubtes als familiars i responsables.

Aquest és un  capítol central dins de l’àmpli ventall de serveis que cobreix la nostra treballadora Social. I es podria concretar en dos aspectes, el primer és el dels esmentats dubtes sobre els aspectes econòmics de la Llei de Dependència, ademés dels programes i recursos existents per a les persones grans. El segon, estretament relacionat amb el primer, és la qüestió del grau de dependència per a les succesives revisions en cas d’assolir un grau superior, amb el consegüent increment de la prestació monetària a la que té dret.

Pel que fa al treball personalitzat, el mateix que passa a l’àmbit del nostre servei psicogeriàtric, els nous residents són avaluats per la Treballadora Social mitjançant acurades i necessàries entrevistes en un ambient assossegat i de confiança. I han de realizar-se tant a qui acaba d’ingressar com als seus familiars per generar una història social d’obligada cumplimetació, recaptant dades, informacions i observacions que siguin útils per ajudar-li en l’objectiu sempre present del seu benestar social. Es pretén detectar les necessitats del nou usuari i els seus propers. El seguiment del resident és, des d’aquest moment, continu.

Vista nocturna de la residència geriàtrica El Recer: més de 1200 metres quadrats de jardí en una de les millors zones residencials de Castelldefels     Vista interior de les lluminoses dependències de la residència geriàtrica El Recer de Castelldefels

La professional s’encarrega, ademés, de la coordinació amb els serveis socials municipals i demés organismes públics. També supervisa la correcta i puntual transferència dels subsidis que generen les ajudes públiques i es fa càrrec de recordar als organismes responsables que les prestacions es facin efectives quan es produeixen retards. Així mateix, assumeix les gestions per procedir a l’empadronament dels nous residents quan és necessari portar-lo a terme, així com de demanar trasllats d’expedients al nou Municipi que els acull.

El seu treball és molt valuós per als familiars, donat que els assessora en les qüestions de tipus legal, com pot ser la incapacitació o aquells temes relacionats amb la documentació a presentar per a diferents Administracions (declaració de la renda…). Cada cas té les seves particularitats i és molta la confusió que es produeix entre els familiars amb la precària informació que tenen al seu abast, d’aquí la gran utilitat de tenir a la seva disposició un personal especialtizat en aquest tipus de qüestions.

En aquest vessant, com el altres, com es pot comprobar a l’apartat de Serveis sòciosanitaris i generals, la residència El Recer es ve preocupant des de la seva fundació per posar a disposició dels residents i el seu entorn familiar a professionals experts.

Aprofitem l’ocasió per recordar que les activitats descrites en aquesta secció d’Actualitat etàn registrades als àlbums de fotos del nostre mur de Facebook (no fa falta estar suscrit per visionar les imatges i llegir els textos), no s’ho perdin! També dediquem als familiars dels residents un butlletí de caràcter bimensual que recull les activitats que El Recer organitza per (i amb) els seus propers. Poden solicitar l’enviament d’aquest butlletí remetent la seva adreça de correu electrònic i nom complet a info@elrecer.com.

Serveis

Serveis sociosanitaris i generals

Serveis

29/8/2016 0:00:00

La residència geriàtrica El Recer disposa d’atenció mèdica 24 hores i compte amb els recursos necessaris i amb un equip interdisciplinar qualificat per oferir una atenció integral i de qualitat. Infermeria, fisioteràpia, suport social, treballador social, gestió documentació, culte religiós, acompanyaments visites mèdiques, analítiques, cuina pròpia, perruqueria, podologia, excursions, sortides, activitats, festes, convalescències, estades temporals, rehabilitació, higiène personal, post-operatoris, diferents graus de dependència, centre dia, centre col.laborador Generalitat

Serveis sociosanitaris i generals
La residència geriàtrica El Recer disposa d’atenció mèdica 24 hores i compte amb els recursos necessaris i amb un equip interdisciplinar qualificat per oferir una atenció integral i de qualitat. Infermeria, fisioteràpia, suport social, treballador social, gestió documentació, culte religiós, acompanyaments visites mèdiques, analítiques, cuina pròpia, perruqueria, podologia, excursions, sortides, activitats, festes, convalescències, estades temporals, rehabilitació, higiène personal, post-operatoris, diferents graus de dependència, centre dia, centre col.laborador Generalitat
Serveis sociosanitaris i generals

Centre de dia residència El Recer

Serveis

30/8/2016 0:00:00

El centre de dia de la residència El Recer ofereix un programa d’atenció diürna especialitzat en ajudar a la persona en la realització d’activitats bàsiques de la vida diària. Dietes, excursions, gent gran, ancians, jardí, 1200 metres quadrats, proximitat platja, dependent, metge, infermeria, fisioteràpia, activitats, rehabilitació, temporals, cuina, pròpia, alzheimer, demència, acompanyaments visites, mèdiques, anàlisi, ambulatori, especialistes, perruqueria, podologia, psicòleg, natura, assolellat

Centre de dia residència El Recer
El centre de dia de la residència El Recer ofereix un programa d’atenció diürna especialitzat en ajudar a la persona en la realització d’activitats bàsiques de la vida diària. Dietes, excursions, gent gran, ancians, jardí, 1200 metres quadrats, proximitat platja, dependent, metge, infermeria, fisioteràpia, activitats, rehabilitació, temporals, cuina, pròpia, alzheimer, demència, acompanyaments visites, mèdiques, anàlisi, ambulatori, especialistes, perruqueria, podologia, psicòleg, natura, assolellat
Centre de dia residència El Recer

Instal·lacions exteriors i interiors

Serveis

31/8/2016 0:00:00

Instal·lacions exteriors i interiors

Instal·lacions exteriors i interiors
Instal·lacions exteriors i interiors
Instal·lacions exteriors i interiors