Assistència sociosanitària

Recuperació post-operatòria i convalescència

11/12/2014

La recuperació postoperatòria i postraumática comporta un procés de convalescència a curt o llarg termini, en la que intervenen l’atenció professional i els mitjans adequats per a un bon resultat.

La residència geriàtrica el Recer té un equip professional multidisciplinar amb una gran experiència, el qual està compost pel doctor Pérez Torró, la psicòloga, infermera geriàtrica, fisioterapèuta i auxiliars d’infermeria.

L’esmentat equip es troba a disposició dels residents les 24 hores del dia.

Per a la millora d’aquesta convalescència, s’acorda un pla de cures juntament al resident, si és possible i la familia. Per això el centre compte amb el material, dispostius i tècniques adequades:

  • Matalassos antiescares
  • Tractament antiúlceres (com olis i gels especials)
  • Sessions de fisioteràpia personalitzada
  • Sessions de rehabilitació i fortaliment muscular
  • Cures
  • Higiène i canvis posturals
  • Nutrició i dietes individualitzades
  • Control del dolor i medicació
  • Guany funcional i millora de la mobilitat
  • Intervencions i maneig en trastorns del comportament, depressió i baixa autoestima

Un jardí de més de 1200 metres quadrats en una de les millors zones residencials de Castelldefels     Múltiples i àmplies terrasses a 200 metres de la platja de Castelldefels

Abans de finalitzar, considerem oportú  detallar un factor molt rellevant dels processos de recuperació que gestiona  la residència el Recer i és l’estreta cooperación amb el CAP de Can Bou i els professionals de l’esmentat centre. Existeix una fluïda i ben estructurada col.laboració en la que es coordinen les visites a especialistes, sol.licituds i modificacions de receptes electròniques, així com analítiques i proves complementàries, juntament a les sol.licituds de serveis i ambulàncies.

Aprofitem l’ocasió per recordar que les activitats descrites en aquesta secció d’Actualitat estàn registrades  en els àlbums de fotos del nostre mur de  Facebook (no fa falta està sucrit per visionar les imatges i llegir els textos), no s’ho perdin! També dediquem als familiars dels residents un butlletí de carácter bimensual que recull les activitats que El Recer organitza per (i amb) els seus coneguts. Poden sol.licitar l’enviament d’aquest bullletí remetent la seva adreça electrònica i nom complet a info@elrecer.com

Serveis

Serveis sociosanitaris i generals

Serveis

29/8/2016 0:00:00

La residència geriàtrica El Recer disposa d’atenció mèdica 24 hores i compte amb els recursos necessaris i amb un equip interdisciplinar qualificat per oferir una atenció integral i de qualitat. Infermeria, fisioteràpia, suport social, treballador social, gestió documentació, culte religiós, acompanyaments visites mèdiques, analítiques, cuina pròpia, perruqueria, podologia, excursions, sortides, activitats, festes, convalescències, estades temporals, rehabilitació, higiène personal, post-operatoris, diferents graus de dependència, centre dia, centre col.laborador Generalitat

Serveis sociosanitaris i generals
La residència geriàtrica El Recer disposa d’atenció mèdica 24 hores i compte amb els recursos necessaris i amb un equip interdisciplinar qualificat per oferir una atenció integral i de qualitat. Infermeria, fisioteràpia, suport social, treballador social, gestió documentació, culte religiós, acompanyaments visites mèdiques, analítiques, cuina pròpia, perruqueria, podologia, excursions, sortides, activitats, festes, convalescències, estades temporals, rehabilitació, higiène personal, post-operatoris, diferents graus de dependència, centre dia, centre col.laborador Generalitat
Serveis sociosanitaris i generals

Centre de dia residència El Recer

Serveis

30/8/2016 0:00:00

El centre de dia de la residència El Recer ofereix un programa d’atenció diürna especialitzat en ajudar a la persona en la realització d’activitats bàsiques de la vida diària. Dietes, excursions, gent gran, ancians, jardí, 1200 metres quadrats, proximitat platja, dependent, metge, infermeria, fisioteràpia, activitats, rehabilitació, temporals, cuina, pròpia, alzheimer, demència, acompanyaments visites, mèdiques, anàlisi, ambulatori, especialistes, perruqueria, podologia, psicòleg, natura, assolellat

Centre de dia residència El Recer
El centre de dia de la residència El Recer ofereix un programa d’atenció diürna especialitzat en ajudar a la persona en la realització d’activitats bàsiques de la vida diària. Dietes, excursions, gent gran, ancians, jardí, 1200 metres quadrats, proximitat platja, dependent, metge, infermeria, fisioteràpia, activitats, rehabilitació, temporals, cuina, pròpia, alzheimer, demència, acompanyaments visites, mèdiques, anàlisi, ambulatori, especialistes, perruqueria, podologia, psicòleg, natura, assolellat
Centre de dia residència El Recer

Instal·lacions exteriors i interiors

Serveis

31/8/2016 0:00:00

Instal·lacions exteriors i interiors

Instal·lacions exteriors i interiors
Instal·lacions exteriors i interiors
Instal·lacions exteriors i interiors