Assistència sociosanitària

Reiki a la residència geriàtrica El Recer

15/04/2014

El Reiki contribueix a ajudar a la gent gran amb les seves molèsties físiques, el que repercuteix en un augment del  marge de qualitat de vida. El dolor es mitiga i es van equilibrant poc a poc els desajustos mentals. Aquestes són les raons per les quals el Reiki s’ha incorporat als serveis opcionals de la residència geriàtrica El Recer.

Aquesta tècnica, que es caracteritza a la seva vegada per la seva senzillesa i la seva gran potència, es coneix en Occident des de mitjans del segle XIX,  encara que la seva història es perd al començament de les primeres civilitzacions.

El Reiki proporciona  serenitat i acceptació i beneficia les relacions vinculars

La energia del Reiki té significatius resultats en la millora de la situació dels residents:

  • Permet disminuir ansietats
  • Proporciona nova vitalitat
  • Beneficia les relacions vinculars
  • Proporciona serenitat i acceptació
  • Facilita canvis d’actitud: més sentit de l’humor i proactivitat
  • Alleuja dolors i malestars associats a l’envelliment
  • Genera major benestar

Als malalts d’Alzheimer, o de qualsevol tipus de demència derivada de l’edat, el Reiki es permet arribar a un estat de relaxació i harmonia que substitueix a les tensions emocionals i a la desorientació propis d’aquestes afeccions. La malaltia no desapareix, però l’estat general del pacient millora sensiblement.

Serveis

Serveis sociosanitaris i generals

Serveis

29/8/2016 0:00:00

La residència geriàtrica El Recer disposa d’atenció mèdica 24 hores i compte amb els recursos necessaris i amb un equip interdisciplinar qualificat per oferir una atenció integral i de qualitat. Infermeria, fisioteràpia, suport social, treballador social, gestió documentació, culte religiós, acompanyaments visites mèdiques, analítiques, cuina pròpia, perruqueria, podologia, excursions, sortides, activitats, festes, convalescències, estades temporals, rehabilitació, higiène personal, post-operatoris, diferents graus de dependència, centre dia, centre col.laborador Generalitat

Serveis sociosanitaris i generals
La residència geriàtrica El Recer disposa d’atenció mèdica 24 hores i compte amb els recursos necessaris i amb un equip interdisciplinar qualificat per oferir una atenció integral i de qualitat. Infermeria, fisioteràpia, suport social, treballador social, gestió documentació, culte religiós, acompanyaments visites mèdiques, analítiques, cuina pròpia, perruqueria, podologia, excursions, sortides, activitats, festes, convalescències, estades temporals, rehabilitació, higiène personal, post-operatoris, diferents graus de dependència, centre dia, centre col.laborador Generalitat
Serveis sociosanitaris i generals

Centre de dia residència El Recer

Serveis

30/8/2016 0:00:00

El centre de dia de la residència El Recer ofereix un programa d’atenció diürna especialitzat en ajudar a la persona en la realització d’activitats bàsiques de la vida diària. Dietes, excursions, gent gran, ancians, jardí, 1200 metres quadrats, proximitat platja, dependent, metge, infermeria, fisioteràpia, activitats, rehabilitació, temporals, cuina, pròpia, alzheimer, demència, acompanyaments visites, mèdiques, anàlisi, ambulatori, especialistes, perruqueria, podologia, psicòleg, natura, assolellat

Centre de dia residència El Recer
El centre de dia de la residència El Recer ofereix un programa d’atenció diürna especialitzat en ajudar a la persona en la realització d’activitats bàsiques de la vida diària. Dietes, excursions, gent gran, ancians, jardí, 1200 metres quadrats, proximitat platja, dependent, metge, infermeria, fisioteràpia, activitats, rehabilitació, temporals, cuina, pròpia, alzheimer, demència, acompanyaments visites, mèdiques, anàlisi, ambulatori, especialistes, perruqueria, podologia, psicòleg, natura, assolellat
Centre de dia residència El Recer

Instal·lacions exteriors i interiors

Serveis

31/8/2016 0:00:00

Instal·lacions exteriors i interiors

Instal·lacions exteriors i interiors
Instal·lacions exteriors i interiors
Instal·lacions exteriors i interiors