Assistència sociosanitària

Servei psicogeriàtric de la residència El Recer

15/05/2014

L’ingrés en una residència geriàtrica sol suposar un moment sensible tant pe l’adult gran com per a la familia. L’objectiu és compensar la inicial sensació de desemparament que pugui sentir a l’integrar-se al centre treballant d’inmediat la flexibilitat afectiva i mental, així com l’estimulació de la sensació d’utilitat i de persona íntegra.

Per a l’ingrés d’un nou resident són primordials les condicions objectives del centre, espais exteriors e interiors acollidors i, particularment, un personal especialitzat compromès

Crear un ambient receptiu és la clau. Per a això són capitals les condicions objectives del centre, els espais exteriors e interiors amplis i diàfans, les activitats i serveis complementaris i, especialment, el personal especialitzat. Contribueixen al uníson a vencer el repte transformant-lo en una oportunitat per a la reubicació personal. Una nova activitat diària diferent afavoreix i consolida la nova situació del resident, permetent superar el procés sense fortes impressions.

Entre les diverses facetes que aborda el servei psicogeriàtric de El Recer es troba el suport  i contenció emocional del resident en el procés d’acollida. Es tracta de la aplicació de diverses proves i qüestionaris emocionals, cognitius i de capacitats funcionals. El seu objectiu és obtenir el coneixement més precís de l’estat emocional i competències que conserva el resident. És la forma d’avaluar la posibilitat de preservar la seva autonomía e intervenir de forma més específica i personalitzada en la seva adaptació. 

Serveis

Serveis sociosanitaris i generals

Serveis

29/8/2016 0:00:00

La residència geriàtrica El Recer disposa d’atenció mèdica 24 hores i compte amb els recursos necessaris i amb un equip interdisciplinar qualificat per oferir una atenció integral i de qualitat. Infermeria, fisioteràpia, suport social, treballador social, gestió documentació, culte religiós, acompanyaments visites mèdiques, analítiques, cuina pròpia, perruqueria, podologia, excursions, sortides, activitats, festes, convalescències, estades temporals, rehabilitació, higiène personal, post-operatoris, diferents graus de dependència, centre dia, centre col.laborador Generalitat

Serveis sociosanitaris i generals
La residència geriàtrica El Recer disposa d’atenció mèdica 24 hores i compte amb els recursos necessaris i amb un equip interdisciplinar qualificat per oferir una atenció integral i de qualitat. Infermeria, fisioteràpia, suport social, treballador social, gestió documentació, culte religiós, acompanyaments visites mèdiques, analítiques, cuina pròpia, perruqueria, podologia, excursions, sortides, activitats, festes, convalescències, estades temporals, rehabilitació, higiène personal, post-operatoris, diferents graus de dependència, centre dia, centre col.laborador Generalitat
Serveis sociosanitaris i generals

Centre de dia residència El Recer

Serveis

30/8/2016 0:00:00

El centre de dia de la residència El Recer ofereix un programa d’atenció diürna especialitzat en ajudar a la persona en la realització d’activitats bàsiques de la vida diària. Dietes, excursions, gent gran, ancians, jardí, 1200 metres quadrats, proximitat platja, dependent, metge, infermeria, fisioteràpia, activitats, rehabilitació, temporals, cuina, pròpia, alzheimer, demència, acompanyaments visites, mèdiques, anàlisi, ambulatori, especialistes, perruqueria, podologia, psicòleg, natura, assolellat

Centre de dia residència El Recer
El centre de dia de la residència El Recer ofereix un programa d’atenció diürna especialitzat en ajudar a la persona en la realització d’activitats bàsiques de la vida diària. Dietes, excursions, gent gran, ancians, jardí, 1200 metres quadrats, proximitat platja, dependent, metge, infermeria, fisioteràpia, activitats, rehabilitació, temporals, cuina, pròpia, alzheimer, demència, acompanyaments visites, mèdiques, anàlisi, ambulatori, especialistes, perruqueria, podologia, psicòleg, natura, assolellat
Centre de dia residència El Recer

Instal·lacions exteriors i interiors

Serveis

31/8/2016 0:00:00

Instal·lacions exteriors i interiors

Instal·lacions exteriors i interiors
Instal·lacions exteriors i interiors
Instal·lacions exteriors i interiors