Activitats

La Llei de dependència i els seus tres graus

26/09/2017

Com que no resulta fàcil que els familiars dels residents tinguin coneixement suficient sobre els serveis i ajuts econòmics que pot rebre el seu parent en ocupar una plaça en el nostre Centre, hem elaborat aquest text que té com a fi informar les famílies sobre els graus de dependència.

A causa de la complexitat de les lleis i normatives d'ajuda a la dependència, a la residència geriàtrica El Recer som conscients que la informació sobre la qüestió no és prou clara ni accessible. Per tant, resulta difícil que els familiars dels residents tinguin un coneixement suficient sobre els serveis i ajudes econòmiques que poden rebre el seu parent en ocupar una plaça en el nostre Centre. Per aquesta raó, comptem amb una treballadora social dedicada a solucionar problemes i aclarir dubtes a aquestes famílies o persona responsable de cada gran.

Els interrogants es poden agrupar en dos vessants. La primera té a veure amb les esmentades dubtes sobre els aspectes econòmics de la Llei de Dependència, a més dels programes i recursos existents per a la gent gran. La segona tracta de la qüestió del grau de dependència i la seva relació amb les successives revisions en cas d'arribar a un grau superior, el que implica el consegüent increment de la prestació monetària i serveis a la qual es té dret.

Per proporcionar una visió general accessible, hem recollit part de l'Article 26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en el qual es detallen els tres graus de dependència (dependència moderada, dependència severa i gran dependència):

  • Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.

A la residència geriàtrica El Recer comptem amb un jardí de més de 1200 metres quadrats en una de les millors zones residencials de Castelldefels     A la residència geriàtrica El Recer tenim múltiples i àmplies terrasses a 200 metres de la platja de Castelldefels

  • Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.
  • Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

La nostra treballadora social, entre moltes altres responsabilitats que té al seu càrrec en l'ajuda als familiars i residents, s'encarrega de supervisar la correcta i puntual transferència dels subsidis que generen els ajuts públics i es fa càrrec de recordar als organismes responsables, si és el cas, que les prestacions es facin efectives quan es produeixen retards.

Aprofitem l'ocasió per recordar que la major part de les activitats descrites estan registrades en els àlbums de fotos del nostre mur de Facebook (no cal estar subscrit per visionar les imatges), no s'ho perdin! També dediquem als familiars dels residents un butlletí de caràcter bimensual que recull les activitats que El Recer organitza per als seus cercles pròxims. Poden sol·licitar l'enviament d'aquest butlletí remetent la seva adreça de correu electrònic i nom complet a info@elrecer.com.

Serveis

Serveis sociosanitaris i generals

Serveis

29/8/2016 0:00:00

La residència geriàtrica El Recer disposa d’atenció mèdica 24 hores i compte amb els recursos necessaris i amb un equip interdisciplinar qualificat per oferir una atenció integral i de qualitat. Infermeria, fisioteràpia, suport social, treballador social, gestió documentació, culte religiós, acompanyaments visites mèdiques, analítiques, cuina pròpia, perruqueria, podologia, excursions, sortides, activitats, festes, convalescències, estades temporals, rehabilitació, higiène personal, post-operatoris, diferents graus de dependència, centre dia, centre col.laborador Generalitat

Serveis sociosanitaris i generals
La residència geriàtrica El Recer disposa d’atenció mèdica 24 hores i compte amb els recursos necessaris i amb un equip interdisciplinar qualificat per oferir una atenció integral i de qualitat. Infermeria, fisioteràpia, suport social, treballador social, gestió documentació, culte religiós, acompanyaments visites mèdiques, analítiques, cuina pròpia, perruqueria, podologia, excursions, sortides, activitats, festes, convalescències, estades temporals, rehabilitació, higiène personal, post-operatoris, diferents graus de dependència, centre dia, centre col.laborador Generalitat
Serveis sociosanitaris i generals

Centre de dia residència El Recer

Serveis

30/8/2016 0:00:00

El centre de dia de la residència El Recer ofereix un programa d’atenció diürna especialitzat en ajudar a la persona en la realització d’activitats bàsiques de la vida diària. Dietes, excursions, gent gran, ancians, jardí, 1200 metres quadrats, proximitat platja, dependent, metge, infermeria, fisioteràpia, activitats, rehabilitació, temporals, cuina, pròpia, alzheimer, demència, acompanyaments visites, mèdiques, anàlisi, ambulatori, especialistes, perruqueria, podologia, psicòleg, natura, assolellat

Centre de dia residència El Recer
El centre de dia de la residència El Recer ofereix un programa d’atenció diürna especialitzat en ajudar a la persona en la realització d’activitats bàsiques de la vida diària. Dietes, excursions, gent gran, ancians, jardí, 1200 metres quadrats, proximitat platja, dependent, metge, infermeria, fisioteràpia, activitats, rehabilitació, temporals, cuina, pròpia, alzheimer, demència, acompanyaments visites, mèdiques, anàlisi, ambulatori, especialistes, perruqueria, podologia, psicòleg, natura, assolellat
Centre de dia residència El Recer

Instal·lacions exteriors i interiors

Serveis

31/8/2016 0:00:00

Instal·lacions exteriors i interiors

Instal·lacions exteriors i interiors
Instal·lacions exteriors i interiors
Instal·lacions exteriors i interiors